30, మే 2011, సోమవారం

పిచ్చి కుక్క కరిచిందంటే

పిచ్చి కుక్క కరిచిందంటే  - వీధి కుక్కైనా, మరే కుక్కైనా కరచిందంటే  - రాబీస్ రాకుండా ఏం చెయ్యాలి?

ఈ మధ్య కుక్క కాటును గురించి తరచు వింటున్నాము . పిచ్చి  కుక్క ఊర్లోని - పది మందినో, పధ్నాలుగు మందినో -   కరిచిందని, ఊర్లోని డాక్టర్ల దగ్గర, ఆస్పత్రిలో కూడా - "ఆంటీ రాబీస్ వాక్సీన్" లేదని - చాలా వార్తలు వస్తున్నాయి.  ముఖ్యంగా - ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గురించి   మరీ - ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. మీరు ఎన్నిటికో ధార్నాలు లాంటివి చేస్తున్నారు. మీకు ఆంధ్రా  వచ్చినా , తెలంగాణా వచ్చినా మీ వూళ్ళో - పిచ్చికుక్కలుంటే  మాత్రం  - మీకు నరకమే!! 

మొదట - మీ వూళ్ళో  - ప్రతి  ప్రభుత్వ  ఆస్పత్రిలోనూ, ప్రతి డాక్టరు దగ్గరా - సరిఅయిన పద్ధతిలో (ఫ్రీజర్)  లో ఉంచబడిన, అంటి-రాబీస్ వాక్సీను వుండేటట్టు చూసుకోండి. దానికోసం మీరేమేం చెయ్యాలో  - అవన్నీ చెయ్యండి. 

సరే. మన రాష్ట్రంలో - నకిలీ మందుల అమ్మకం ఎక్కువేనని - అడపా దడపా వార్తలు వస్తూనే వున్నాయి. నకిలీ వాక్సీను వేసుకున్నా వొకటే, వేసుకోక పోయినా వొకటే.

మన రాజకీయ నాయకులకు - ప్రజలకు - నిజంగా ముఖ్యమైన యిటువంటి సమస్యలేవీ పట్టవు. యివి సులభంగా - చేయగలిగేవి. యివి మీరైనా చెయ్యాలి. మీ నాయకుల చేతైనా చేయించాలి.   మీ వూళ్ళో - వెంటనే నకిలీ మందుల అమ్మకాలు పూర్తిగా - నిలిచిపోయేటట్టు చేయండి. మనకు పనికి రాని రాజకీయాలు చేసే రాజకీయ సంఘాలు ఎన్నో వున్నాయి. కాని, మనిషి నిత్య జీవితాన్ని గురించి పట్టించుకునే - సంఘాలు చాలా తక్కువ.

నిజంగా రాబీస్ చాలా ప్రమాద కరమైన వ్యాధి. దాని వాక్సీను మీ వూర్లో లేదంటే - అది ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం గానే భావించాలి. సంబంధిత వైద్య అధికారుల వైఫల్యం గానే భావించాలి. కాబట్టి - ఈ వాక్సీను మీ వూరికి వెంటనే వచ్చే ఏర్పాట్లేవో చూడండి. 

ముఖ్యమైనది  - మీ వూళ్ళో - కనీసం వీధి  కుక్కల - ముఖ్యంగా పిచ్చి కుక్కల - భయం లేకుండా, ముందు జాగ్రత్త వహించండి.  వీధి కుక్కలు తినే లాంటి పదార్థాలు - మీ వీధిలో లేకుండా చూసుకోండి.

ఈ కుక్క కాటును గురించి -సమగ్రమైన సమాచారాన్ని, నా మరో బ్లాగ్ లో , ఆంగ్లంలో రాయడం జరిగింది. 

చదువరులు - దీన్ని - యు ఆర్ యల్  :  "http://wiselivingideas.blogspot.com/2010/09/fear-of-dog-bites-prevention-firsat-aid.html"    లో చదవొచ్చు. 

మీ యింట్లోనే - కుక్కను పెంచుతూ వుంటే - దానికి - సమయం తప్పకుండా వాక్సీను వేయించండి . యిది కుక్కకూ ముఖ్యమే. మీకూ ముఖ్యమే. దానికైనా, మీకైనా, రాబీస్ వస్తే - యిప్పటి వరకు సరైన మందులేవీ లేదు. రాకుండా మాత్రం - సులభంగానే చేసుకోవచ్చు. కుక్కను పెంచే వారు - తప్పకుండా కుక్కకు వాక్సీను సమయం ప్రకారం వేయించండి. అప్పుడే మీరూ సురక్షితంగా వుంటారు. మీ కుక్కా బాగుంటుంది.

మీ యింటి కుక్కకైనా- పిచ్చి పట్టొచ్చు. కాబట్టి - గోటితో పోయే దానికి, గొడ్డలి వరకు తెచ్చుకోకండి. 
 
మీరు యింటి కుక్క చేత కరవబడినా కూడా - కుక్కనూ గమనించాలి - మిమ్మల్నీ గమనించాలని (పది రోజుల పాటైనా) చెబుతారు. యింటి కుక్క , ఎవరినైనా వొక సారి కరిస్తే - కరవ బడిన వారిని, కుక్కకు  దూరంగా వుంచండి.   అంటే - కుక్కను దూరంగా వుంచండి. కుక్కను - వెంటనే గొలుసుతో కట్టేయండి. దాన్ని బాగా గమనించండి. పిచ్చి పట్టిన, పట్టబోతున్న కుక్కకు - కరవాలనే ఆకాంక్ష చాలా ఎక్కువగా వుంటుంది. యిదే మనకు పెద్ద గుర్తు. 

వూరికే పోతున్న వారిని కుక్క కరిచిందంటే - ఆ కుక్కకు , పిచ్చి పట్టే (లేదా పట్టిన) అవకాశాలు ఎక్కువని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.

వీధి కుక్కలకు వాక్సీను వేసే వారెవరూ లేరు. ఎండా, వానలకు పూర్తిగా బయటే వుంటుంది - యితర కుక్కలతో ఎల్లప్పుడూ కొట్లాడుతూ, కరుస్తూ, కరిపించుకుంటూ  వుంటుంది. కాబట్టి - వాటికి పిచ్చి పట్టే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. పిచ్చి పట్టిన కుక్కలను - మీరు చేతులతో తాకడమో - రాళ్ళు విసరడమో చేస్తే - అది తప్పక కరుస్తుంది. మిమ్మల్ని కాకుంటే - మరొకరిని.  కాబట్టి -  అది "ఎవరినీ" కరవకుండా" చేయడమే - మంచిపద్ధతి. 

మునిసిపాలిటి వాళ్ళను  పిలిచి - మీ ప్రాంతంలో వీధి కుక్కలు లేకుండా చేయమని చెప్పండి. వారికి - మీ లిఖిత డిమాండు కూడా యివ్వండి. అందులో - ప్రతి వొక్కరు - మీ సంతకం తప్పకుండా  చెయ్యండి. 
కుక్క కరిచిందంటే - అది కరిచిన (మన) దేహభాగాన్ని - మెత్తటి  గుడ్డతో తుడిచి దాని నోటి వుమ్మిని పూర్తిగా తీసేయ్యాలి. ఆ వుమ్మిలో - రాబీస్ సూక్ష్మ జీవులు వుంటాయి. తరువాత, ఆ భాగాన్ని వెంటనే, నీటితో, వీలైతే  పైపు నీటితో, - అం టే పారే నీటితో  , మంచి అంటీ బాక్టీరియాల్   సోపుతో శుద్ధి చేస్తూ కడగాలి.  ఈ   విధంగా దేహంలో ప్రవేశించబోతున్న  బాక్టీరియా ను వీలైనంతగా బయటినుండే తీసేయ్యాలి.  యిదంతా - కరచిన "వెంటనే" చేసెయ్యాలి. 

తరువాత - వెంటనే - డాక్టరీ దగ్గర, "అంటీ - రాబీస్ - వాక్సీను" వేసుకోవాలి. 

యిది కుక్క కరచిన 1,3,7,14 and 28  దినాలలో (మొత్తం 5 ఇంజెక్షన్లు) తప్పకుండా - దినాలు తప్ప కుండా - తప్పక - వేసుకోవాలి.  ఆ దినాలలో, మీరు ప్రయాణాలు పెట్టుకుని, లేదా మీటింగులు లాంటివి పెట్టుకుని, వాక్సీను  వేసుకోవడం విడవకండి. యివి, క్రమం తప్పకుండా వేసుకుంటే - రాబీస్ వచ్చే ప్రమాదం లేదనే చెప్పొచ్చు. వేసుకోకంతే - మాత్రం - రాబీసు ప్రమాదం వుండనే వుంది.   వాక్సీను వేసుకోని వారికి - కుక్క కరిచిన తరువాత - రాబీసు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. మూడు నాలుగు నెలల తరువాత కూడా రావచ్చు.  కాబట్టి, అశ్రద్ధ చేయకండి.

కుక్క కరచిన వెంటనే  - శుద్ధి (యింట్లోనే) చేసేసుకుని - వొక గంటలోగానే వాక్సీను వేసేసుకోవడం చాలా మంచిది. ఎంత త్వరగా వేసుకుంటే  అంత మంచిది. పైన చెప్పిన - రోజులలో - క్రమం తప్పకుండా వేసేసుకుని - భయం లేకుండా వుండండి.

యింటి కుక్క లాగా మనిషిపై విశ్యాసము, ప్రేమ  వుండే  జంతువులు లేదు. కాని, పిచ్చి పట్టిన కుక్క లాంటి ప్రమాదకరమైన జంతువులూ  లేవు. రాబీస్ లాంటి ప్రమాదకరమైన వ్యాధీలేదు.

కానీ - పై జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వచ్చే ప్రమాదమూ లేదు.

= మీ

వుప్పలధడియం విజయమోహన్  

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి