4, మే 2011, బుధవారం

పంచ మహా యజ్ఞాలు -4 వ వ్యాసం = మనుష్య యజ్ఞం = "ఈ రోజు - మీరు కనీసం యిద్దరిని సంతోష పెట్టాలి"

పంచ మహా యజ్ఞాలు -4 వ వ్యాసం 
మనుష్య యజ్ఞం 

మానవ సేవే మాధవ సేవ - అన్న ధర్మం మనకు, మొదటినుండి వుంది. 

కానీ ఈ కాలం లో - మానవ సేవకు మాత్రమే -ప్రాధాన్యత నిస్తున్నారు.
పంచ మహా యజ్ఞాలలో - ప్రతి యజ్ఞానికీ ప్రాధాన్యత  వుంది.
మనం - ప్రకృతిని - బాగా చూసుకుంటే - మనలో, ఎవరికీ, దరిద్రమంటూ  వుండదు. వుండాల్సిన అవసరమే లేదు.

ప్రకృతిని ఎండబెట్టిన - ఏ దేశమూ, ఏ ప్రాంతమూ  బాగుపడలేదు. 

అదే విధంగా - తమ తమ తల్లిదండ్రులను, తమ, తమ పిల్లలనూ -   బాగా చూసుకునే సమాజంలో - మానవ సేవ చేయించుకోడానికి మనుషులెవరు? ఎక్కడుంటారు?

భారత సంస్కృతిలో - మనుష్య యజ్ఞానికొక విలక్షణమైన అర్థం వుంది.
"అతిథి దేవో భవ" అంటే - అతిథి అన్న వాడు, దేవుడితో సమానమని అర్థము.


మన సంస్కృతిలో - నువ్వు యిచ్చేది గొప్ప కాదు. అతిథి పుచ్చుకోవడమే గొప్ప. 

యిచ్చేవాడు గొప్ప కాదు. పుచ్చుకునే వాడే గొప్ప.

యివ్వ గలగడం దానం కాదు. అతిథి పుచ్చుకోవడం ,అతను మనకిచ్చే ఆశీర్వాదం, వరం - అని అంటారు. అంటే - మీరు, ఎటువంటి వారిని , అతిథులుగా పిలవాలో - నిర్ణయించుకోండి.

అతిథి కాని వారికి - ఇచ్చేది దానం.

దానాల్లోనూ - "అపాత్ర దానము" చేయరాదని మనకొక గొప్ప సామెత వుంది.  బాగా తిన్న వాడికి, క్రూరుడికి, బద్ధకస్తుడికి, దొంగకు, కామ శీలుడికి -  యిటువం టి వారికి - దానం చేయడం వలన - పాపం వస్తుందే తప్ప మరేమీ రాదు అని కూడా చెబుతారు.

దేవ, ఋషి, పితృ యజ్ఞాలకు  - మన భక్తి, గౌరవమూ ఎలా కారణాలౌతాయో, అలాగే, మనుష్య భూత యజ్ఞాలకు, ముఖ్యంగా మన ప్రేమ, గౌరవాలు , కొంతవరకు మన దయ, కారణాలుగా వుంటాయి.

ప్రతి మనిషి లోనూ - మిమ్మల్ని, మీరు చూడ గలగాలి. 
మీలో - ప్రతి మనిషినీ మీరు చూడ గలగాలి. 
అందుకే మనుష్య యజ్ఞం. అదే మనుష్య యజ్ఞం.


కాళ్ళూ చేతులూ లేని వారిని  చూస్తే - మీలో దయ, ప్రేమ  వస్తుందా, రాదా? వారికి ఏం కావాలో - మీరు చేస్తారా, లేదా?

అనేక రోగాలతో బాధ పడే వాళ్ళను చూస్తే - మీలో దయ కదలాడుతుందా, లేదా?

చదువుకునే బ్రహ్మ చారి - మీ యింటి ముందు నిలిచి, అహంకారాన్ని పూర్తిగా జయించి, "భవతి బిక్షం దేహి" అంటే, మీలో గౌరవమూ రావాలి, దయా రావాలి. వస్తుందా, లేదా?

వూరికే కూర్చుని తినాలనుకునే - బద్ధకస్తుడిని చూస్తే - వారికి సరైన దండన కూడా ఈవాలి. అటువంటి బద్ధకస్తులను పోషించడం -  మనుష్య యజ్ఞం కాదు.

మనుష్య  యజ్ఞంలో - మన "పాత్ర నిర్వహణ" అనే యజ్ఞం కూడా వుంది.

మీరు - మీరు మాత్రం కాదు. మీరు - (1 )  వొక కొడుకు / కూతురు (2 ) వొక తండ్రి / తల్లి (3 ) వొక భార్య / భర్త  (4) వొక అన్న / తమ్ముడు / అక్క / చెల్లెలు  (5 ) వొక స్నేహితుడు (6 ) రాజు / సేవకుడు  - ఇలా, మీరు ఎన్నో పాత్రలను - సమర్థ వంతం గా పోషించడం కూడా - వొక రకంగా మనుష్య  యజ్ఞమే . 

ప్రతి చోట - మీరు పుచ్చుకునే జీతానికో, మరోకటికో -  ముడి పెట్టకుండా, మీరు పంచగలిగే ప్రేమ, సుఖానుభూతి,  శాంతి ఎంతో వుంది.   


మీరు, మీ  అన్ని పాత్రలకూ, సరైన న్యాయంగా,  మీరు  చేయగలిగేధంతా,  మనస్ఫూర్తిగా, నిస్స్వార్థం గా - చేయ గలిగిన నాడు - మీరు చేసేదంతా - యజ్ఞం గానే వుంటుంది.

మంచి మాట, మనసుకు నచ్చే మాట చెప్పడం - కూడా వొక మహా యజ్ఞమే.


సత్యమైన మాట మాట్లాడండి ; ప్రియమైన మాట మాట్లాడండి. అప్రియమైన సత్యాన్ని - మాట్లాడ కండి. 

 "సత్యం బ్రూయాత్; ప్రియం బ్రూయాత్; న బ్రూయాత్, సత్యమప్రియం" అన్నారు.

మీ మొహం అందంగా లేదని వారితో చెప్పాలా? మీ డ్రెస్సు మీకు అస్సలు నప్ప లేదని చెప్పాలా? మీ యింటి రంగు అస్సలు బాగు లేదని చెప్పాలా? ఇటువంటి సత్యాల కంటే - అసత్యాలే - మేలు కాదా. 

యిలా చెప్పడం యజ్ఞం కాదు కదా - నిజానికి, యివి పాపమని చెప్పచ్చు.  


అప్రియమైన సత్యాన్ని, ప్రియం గా చెప్ప గలిగే నేర్పు వున్న వాడు -  ఏదైనా చెప్పచ్చు. 

"మీ అమ్మ, నాకు కూడా అమ్మ లాంటిదే; ఏడవకు"  అనిచెప్ప గలిగే వాడికి, " నీ భార్య, నాకు కూడా భార్య లాటిదే" అనే తెలివి హీనుడికీ తేడా వుంది కదా. 

మనుష్య యజ్ఞం ఈ రెండింటి  మధ్య గల తేడాయే కదా.


అందుకనే అంటారు - మాటలతోనే  - స్వర్గానికీ తీసుకెళ్ళచ్చు. మాటలతోనే - నరకానికీ  తీసుకెళ్ళచ్చు - అని 


ప్రియమైన మాటలకు, ప్రియమైన చేతలకూ - మనుష్య యజ్ఞం లో ప్రముఖ స్థానం వుంది. 


మిమ్మల్ని - పది మందో, వంద మందో, వెయ్యి మందో మంచి వాడు - అని  అనుకుంటే - మీరు మనుష్య యజ్ఞం చేస్తున్నట్టే - అనుకోవచ్చు. 


గాంధీ గారు చేసింది ; థెరెసా  గారు చేసింది, మరెంతో  మంది - అనాథాశ్రమాల ద్వారా, వృద్ధాశ్రమాల ద్వారా, వికలాంగుల ఆశ్రమాల ద్వారా , మరెన్నో రకాలుగా - మనుష్య యజ్ఞం చేసారు, చేస్తున్నారు. 


మీ వలన - ఏ వొక్కరో, ఇద్దరో ఈ రోజు సంతోష పడితే - మీరు, కొంత మనుష్య యజ్ఞం చేసినట్టే. 


పుణ్యం ఎప్పుడో రాదు. యిప్పుడే వస్తుంది. పుణ్య ఫలం ఎప్పుడో రాదు. అదీ యిప్పుడే వస్తుంది. 


"ఈ రోజు - మీరు కనీసం యిద్దరిని సంతోష పెట్టాలి".  

నిస్స్వార్థంగా. 

వారి సంతోషంలో - మీ సం తోషాన్ని  చూడాలి.


చేస్తారా మరి. చేయండి.  మీకేం నష్టం లేదు. కష్టం లేదు.

మీ జీవితమే - మరో మలుపు తిరుగుతుంది.

అందమైన మలుపు. ఆనందమైన మలుపు.


మీరు మనుష్య యజ్ఞం లోని  రుచి - చూశారంటే - మళ్ళీ, మళ్ళీ చేస్తారు.


శుభం భూయాత్.


= మీ


వుప్పలధడియం విజయమోహన్ 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి