3, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

UGADHI = KHARA NAAMA SAMVATHSARAM = HEARTIEST GREETINGS

రెండు వేల పదకొండు, ఏప్రిల్ నెల నాలుగవ తేదీ.
ఈ  రోజు  ఖర నామ సంవత్సర ఉగాది.
అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.
ప్రతి సంవత్సరమూ మంచిదే.
కొంత మంచి జరుగుతుంది. కొంత చెడ్డ.
మన మనసు మంచిదయితే ప్రకృతి కూడా మంచి గానే స్పందిస్తుంది.
మంచి నాయకులను ఎన్నుకుంటే మంచి జరుగుతుంది.
ఏది ఏమైనా మనం చేయ గలిగిన మంచి కొంత ఎక్కువగానే చేద్దాం.
సంవత్సరం మంచి గానే వుంటుంది.
ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీ నాడు - పలమనేరు (చిత్తూర్ జిల్లా) లో, ధ్యానం గురించి ఒక సత్సంగాన్ని - నన్ను నిర్వహించమని అడిగారు. 
దాదాపు తొంభై  మంది  ధ్యాన సాధకులు వచ్చారు, ఆ సంత్సంగానికి.
ఆ సత్సంగాన్ని గురించి మీరు వయ్స్ స్పిరిచువాల్ఐడియాస్ .బ్లాగ్స్పోట్.కం  లో చదవచ్చు.

చిన్న ఊర్లలో యింత  మార్పు ఇంత సులభంగా వస్తుందని -చాలా సంతోషంగా వుంది.

మంచి చేసే వాళ్ళు  చాలా మంది వున్నారని మనం  గ్రహించ వచ్చు.

మీ-
వుప్పలధడియం విజయమోహన్
 


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి