19, ఏప్రిల్ 2011, మంగళవారం

అన్యాయం సహించొద్దు ! = జయ ప్రకాష్ నారాయణ గారు = నాలుగు ఎద్దులు = వొక్క సిం హము =ఏది ఎలా గెలుస్తుంది?"అన్యాయము చేయను.
అన్యాయానికి బలి కాను.
నా ఎదురుగా అన్యాయము జరిగితే సహించను."

అన్నారు జయ ప్రకాష్ నారాయణ గారు ఏదో వొక  టి వి  ప్రోగ్రాము లో.
బాగుంది. 

కానీ, అన్యాయాన్ని సహించని వారందరూ - ఏకమై వొకటిగా పోరాడితే ఫలితము బాగుంటుంది.నాలుగు ఎద్దులు వొక్కటైతేనే అన్యాయమనే  సిం హాన్ని జయించొచ్చు.  

వొక్కటి గా కాకుండా, విడి విడి గా వుంటే - అన్యాయమనే సిం హము - మన లాంటి  ఎద్దుల నందరినీ కబళిం చేస్తుంది.

అదే జరుగుతోంది -    మన పవిత్ర భారత దేశములో.

అన్యాయాన్ని  సహించని వాళ్ళం తా వొక్క త్రాటి పైన నిలవాలి.

అలా నిలిస్తే, అన్యాయము సమసి పోవడం ఖాయం.

 అలా నిలవనంత కాలం - మనం సమసి పోవడమూ అంతే ఖాయం.

మరేం చేద్దాం - చెప్పండి.

= మీ

వుప్పలధడియం విజయమోహన్  

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి