27, ఏప్రిల్ 2011, బుధవారం

జన గణ మన = అమార్ సోనార్ బంగ్లా = పదండి ముందుకు, పదండి ముందుకు
జన గణ మన  - మన జాతీయ గీతము.

దాన్ని రాసిన కవి - నోబెల్ గృహీత -రవీంద్ర నాథ్ టాగోర్ 

యిది బెంగాలీ భాష లో రాయ బడినా - దాదాపు అన్ని భారతీయ భాషల వారికీ చాలా వరకు  అర్థమవుతుంది.

ఎందుకంటే - యిందులో - సంస్కృత పదాలు -లేదా తత్సమాలు - ఎక్కువగా వాడబడ్డాయి. 

అందరికీ తొందరగా అర్థమవుతుంది కాబట్టే - అందరికీ ప్రీతి పాత్రమయింది.

దీని ఆంగ్ల అనువాదం - టాగోర్ గారిచే - మదనపల్లె లో రాయబడింది.

చిత్రమేమంటే - భారత దేశానికి దేశీయ గీతం రాసిన టాగోర్ గారే - 

బంగ్లాదేశ్ యొక్క దేశీయ గీతం కూడా రాయడం.

బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత - టాగోర్ గారు, ఎప్పుడో రాసిన "అమార్ సోనార్ బంగ్లా" అన్న గీతాన్ని 

వారు, తమ జాతీయ గీతంగా చేసు కున్నారు.

ఆ గీతం కూడా చాలా మధురమయిన  గీతం.

మన భారత జాతీయ గీతం లో మాత్రమే - దేశాన్ని గురించిన యిన్ని వివరణలు  చూడగలమని నా 

విశ్వాసం. 

మరే దేశీయ గీతం లోనూ ఇన్ని ప్రాంతాలను గురించి గానీ, పర్వతాలగురించి గానీ, నదుల గురించి గానీ,

సముద్రాన్ని   గురించి గానీ - మనకు కనిపించదు.

మొదట మన మన భాగ్య విధాతను ప్రస్తావించిన ఈ గీతంలో  - చివర  అందమైన "జయ,జయ" కారాలతో,

ముగింపు ఎంత బాగుంది!

యిది మొట్ట మొదట - కోలకాతా లో 1911 , డిసెంబరు, 27 వ తేదీ నాడు యిండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెసు

వారి సభ లో  పాడబడింది.  

తరువాత, మన జాతీయ గీతంగా ఎన్నుకో బడింది.

ప్రతి దేశానికీ - వారి దేశీయ గీతం పై మక్కువ వుండటం సహజమే అయినా -

మన గీతం గొప్పతనం, మాధుర్యం  చాల, చాల ఎక్కువని - నాకనిపిస్తుంది. 

అప్పుడప్పుడూ అనిపిస్తుంది -

మళ్ళీ వొక టాగోర్, వొక వివేకానందుడు , వొక రామ కృష్ణుడు వొక బోసు బాబు -అదే బెంగాల్ నుండి ఎందుకు 

రావడం లేదని. 

ఏ సంస్కృతి గొప్ప ధనమయినా  - ఆ సంస్కృతిలో పుట్టే - కొద్ది  మంది  గొప్ప మహనీయుల -వర ప్రసాదం గానే వుంటోంది. 

ఈ సారి - అటువంటి - మహనీయులు అంధ్ర దేశములో పుట్టాలని, పుడతారని నా  కోరిక, ఆకాంక్ష..

మనుషుల్ని, మనసుల్ని కలిపే వాళ్ళు , ప్రగతి పథంలో నడిపించే వాళ్ళు మళ్ళీ  రావాలి.

వచ్చి, ప్రతి రంగంలోనూ మనల్ని, ముందుకు తీసుకు వెళ్ళాలి.

పదండి ముందుకు, పదండి ముందుకు, 

పదండి పోదాం పై పైకి.


= మీ

వుప్పలధడియం విజయమోహన్ 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి