8, సెప్టెంబర్ 2013, ఆదివారం

శ్రీ వినాయక చతుర్థి -2013 - శుభాకాంక్షలువిజయనామ సంవత్సర, శ్రీ వినాయక చతుర్థి 


నాడు 


తెలుగు వారందిరికీ 


మీరు ఏ జిల్లాలో వున్నా, ఏ రాష్ట్రంలో వున్నా, ఏ దేశంలో వున్నా


మీకు వినాయకుడు


సకల ఆయురారోగ్య, సుఖ, శాంతులనూ, సకల ఐశ్వర్యాలనూ , శుభాలనూ 

 

ప్రసాదించాలని  కోరుతూ 

 

= మీ 

 

వుప్పలధడియం  విజయమోహన్వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి