8, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

సృజనాత్మకత = విమర్శనాత్మకత = ఏది వుంది మీలో? = మీరు ఏ కోవకు చెందుతారు?

మనిషిలో రెండు రకాల శక్తులున్నాయి. (1 ) సృజనాత్మకత  ; (2 ) విమర్శనాత్మకత;

 సృజించే వాడు సృష్టికర్త.

మనిషిని సృష్టించేందుకు  విశ్వ సృష్టికర్త కు ఎలాంటి మానసిక  స్థితి , శక్తి  కావాలో - మనిషి చేసే ప్రతిసృష్టి లోనూ అతనికి అదే మానసిక స్థితి,  శక్తి కావాలి.

ఏకాగ్రత, తన  సృష్టిపై గౌరవము, ప్రేమ, సృష్టింపబడే వస్తువు ఎలా వుండాలో -ముందుగానే పూర్తిగా తన ఊహలో సృస్టించడము -   ఆటువంటివి ఎన్నో వుంటే గానీ  మనిషి నిజమైన, గొప్పదైన సృష్టి ని సాధించ లేడు.

 ఏదైనా సరే - మొదట మానసిక సృష్టి - దాని తరువాత  భౌతిక సృష్టి  జరుగు తుంది.

మామూలు మనిషి రాయిని చూస్తాడు. కానీ శిల్పి ఆ రాయిలో - తాను సృస్టించబోయే  కళా ఖండాన్ని ముందుగానే మానసికంగా  దర్శిస్తాడు. తరువాత  అదే రూపాన్ని  ఉలితో ఆ రాయిలో మలుస్తాడు.

 శకుంతలా  దుష్యంతుల ప్రణయాన్ని, పరిణయాన్ని,  వియోగాన్ని,సంయోగాన్ని - తన మనో లోకంలో పూర్తిగా   దర్శింగ గలవాడు  మాత్రమే - కాళిదాసు కాగలిగాడు.

రవీంద్ర నాథ్ టాగూరు రాసిన ప్రతి వాక్యంలోనూ - మనం అటువంటి సృష్టిని చూడగలం.

 రవివర్మ చిత్రాల్లో - మనం చూడగలిగే వైవిధ్యం, క్రొత్తదనం - ఆయనలో దాగున్న సృష్టికర్త గుణాలే.

 ప్రతి మనిషిలోను - ఈ సృజనాత్మక శక్తి నిక్షిప్తమై వుంది. దీన్ని పైకి తీసుకు రావడమే మనం చేయవలసిన పని. 

 మీలో - వొక రచయిత వుండవచ్చు.శిల్పి వుండవచ్చు. గాయకుడు వుండ వచ్చు  కవి వుండ.వచ్చుచిత్రకారుడు  వుండ వచ్చు  వొక అసాధారణ శాస్త్రీయ అన్వేషకుడు వుండ.వచ్చు.

 మీలో  - వొక గొప్ప సృష్టి కర్త ధాగి వున్నాడు. అతన్ని పైకి  తీసుకురావలసిన బాధ్యత మీదే.

సృష్టి కర్త కాని వారిలో రెండు రకాల మనుషులున్నారు.

వొకడు విమర్శకుడు. మరొకడు దర్శకుడు.  దర్శకుడంటే- సినీమా దర్శకుడి లాగా అనుకోకండి.  ఈ దర్శకుడు , మామూలు ప్రేక్షకుడు మాత్రమే. చూస్తాడు.బాగుంది; లేదా బాగులేదు - అనుకోవడం మించి అతనేమీ చేయడు.

ప్రతి సృష్టినీ విమర్శనాత్మకం గా చూసేవాడు విమర్శకుడు. వీరిలోనూ - సకారాత్మకంగా , విమర్శిం చే వారు, నకారాత్మకంగా విమర్శిం చేవారు - రెండు రకాలు.

తప్పొప్పులు మాత్రమే  చూసేవాడు, అందు లోనూ - తప్పులెక్కువగా   చూసేవాడు, తప్పులే - ఎక్కువగా చూడాలనుకునేవాడు - నకారాత్మక విమర్శకుడు.

.సృష్టికర్త లోని - ఆర్ద్రతను, సృజనా నైపుణ్యాన్ని, చూసి, అనుభవించి మనకు చెప్ప గలవాడు సకారాత్మక విమర్శకుడు. యితడు తప్పులు చూడడని కాదు - తప్పులు చూడడంలోనూ - సృష్టికర్త ఆరాటాన్ని అర్థం చేసుకుం  టూ చూస్తాడు.

.యితని వలన సృష్టికర్త  నైపుణ్యం పెరుగుతుంది . మరో సృష్టి మరింత సమ్మోహనం గా జరుగుతుంది.

మరి - మీరు ఏ కోవకు చెందుతారు?

మీలో వొక సృష్టికర్త వున్నాడు. అతన్ని - బయటికి తీసుకు రండి.

మరో సృష్టిని ని చూసినపుడు -మీలోని - సకారాత్మక విమర్శకుడికి పని కల్పించండి.


నకారాత్మక విమర్శకుడిగా మాత్రం మిగిలిపోకండి. మీ చుట్టూ వున్న వారి జీవితం, మీ జీవితం రస హీనమై పోతుంది.

ప్రేక్షకుడిగా  వున్నా పరవాలేదు.


= మీ


వుప్పల దడియం విజయమోహన్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి