8, జనవరి 2015, గురువారం

మనం సంతోషంగా వుండి - మరో పది మంది సంతోషానికి కారణమైతే ! - సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు

 

బాధ్యత - బాధ్యతా రాహిత్యం మీరు లిఫ్టు లో ఏడో అంతస్తు కెళ్ళారు - అక్కడ మీ ఫ్లాటు  వుంది గనుక. పైకి వెళ్ళిన మీరు - లిఫ్టు  తలుపు మూయకపోతే - క్రింది వారు లిఫ్టు కదలక, క్రిందికి పోలేక , పైకి రాలేక - అవస్థ పడతారు . మిమ్మల్ని తిట్టు కుంటారు . లిఫ్టు తలుపులు మూయడం మీ కనీస బాధ్యత.  మీరు చేసిన తప్పే మరొకరు చేస్తే మీరూ తిట్టు కుంటారు కదా . కాబట్టి అది మీ , మన అందరి బాధ్యత . అవునా ! యిది చిన్న విషయం . యిప్పుడు మరో చిన్న విషయం . 

66 ఏళ్ళ స్వాతంత్ర్యం  తరువాత, మోడీ గారు - స్వచ్చ భారత్ ఉద్యమం ఆరంభించారు. భారత దేశం లోని ప్రతి పౌరుడికీ ఇది తన బాధ్యత అని అర్థం చేసుకోవలసిన అవసరం పూర్తిగా వుంది . మన యింట్లో, వీధిలో, వూరిలో, దేశంలో  ప్రతి వొక్కరూ స్వచ్చత , శుభ్రత పాటించాలి . చుట్టూ వున్న వారికీ తెలియ జెప్పాలి . ఇది  చిన్న విషయమే , కానీ యిదే మనం చెయ్యడం లేదు . మరి పెద్ద విషాయాలేం చేస్తాం? ఎప్పుడు చేస్తాం ?

చెయ్యాలనుకునే వారు, చేస్తూ వెడతారు. వారికీ  అడ్డంకులు, కష్టాలు వస్తాయి. కానీ, వాటిని, ఎలాగోలా అధిగమించి, తమ బాధ్యతలను పూర్తి చేస్తారు . 

రిక్షా తొక్కే వాళ్ళు, చెప్పులు కుట్టే వాళ్ళు , కూలీలు ఎంతో మంది తమ కొడుకులు, కూతుర్లను పెద్ద చదువులు చదివించి, పెద్ద ఉద్యోగాల్లో చూడడం, చూసి సంతృప్తి తో మురిసి పోవడం మనం చూస్తూ వున్నాం. అందులో కొంత మంది కొడుకులు,  కూతుర్లు , తమ తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకోవడం  మనకు తెలుసు . 

"మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు " లో యిటువంటి వారిని మనం అప్పుడప్పుడూ చూస్తూ వున్నాం కదా . మన "నాగార్జున" గారు చాలా చక్కగా నడుపుతూ వున్నారు ఆ ప్రోగ్రామును . 

అయితే, ఎంతో కొంత వున్న వాళ్ళు - పిల్లల భవిష్యత్తును  పూర్తిగా పట్టించుకోక పోవడం , వారిని అప్రయోజకులుగా తయారు చెయ్యడం కూడా  మనం ఎన్నో కుటుంబాలలో చూడొచ్చు . 

నాకు ఈ రెండు  రకాల కుటుంబాలూ  ఎన్నో తెలుసు . 

కొంత మంది పిల్లలు,  పెద్దలు ఎంత చెప్పినా వినక , చదువును , ఆరోగ్యాన్నీ అశ్రద్ధ చేసి , తమ జీవితాలను పాడు చేసుకోవడం నేను చాలానే చూశాను, చూస్తున్నాను . కొంత మంది పెద్దలు రకరకాల వ్యసనాలలొను, అలవాట్లలోను పడి - తమ కుటుంబాన్ని, పిల్లల భవిష్యత్తు ను నాశనం చేసిన , చేస్తున్న కుటుంబాలూ చాలా చూశాను ; చూస్తున్నాను. 

అంటే - బాధ్యతలను నిర్వర్తించే వారు, నిర్లక్ష్యం చేసే వారు - రెండు రకాలూ మనలో వున్నారు. 

మన చుట్టూ వున్న పరిస్థితులను బట్టి, మన బాధ్యతలు మారుతూ వుంటాయి . పరిస్థితులను మనం మార్చలేం .  కానీ,పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనలను మార్చుకునే శక్తి, మన బాధ్యతలను నిర్వర్తించే  శక్తి ఎంతో కొంత దేవుడి మనకు యిచ్చాడు . 

మనకు - తల్లిదండ్రుల పట్ల , పిల్లల పట్ల, సమాజం పట్ల , దేశం పట్ల , అనేక బాధ్యతలు వున్నాయి. కొన్ని నియమాలు , కొన్ని సరిహద్దులూ, కొన్ని అధికారాలూ, కొన్ని హక్కులూ   వున్నాయి . 

ప్రస్తుతం, మన పాఠ శాలల్లో, సమాజం లో మనకు - మన హక్కులు నేర్పుతున్నారే గానీ , బాధ్యతలు  నేర్పడం లేదు. బాధ్యతలు నేర్పని సమాజం - మనం బాధ్యతా యుతంగా ఉంటామని ఎలా అనుకోగలదు. మన సమస్య అదే . 

మన దేశంలో - ముఖ్యంగా, గత 66 ఏళ్ళుగా - హక్కులు , హక్కులు అంటూ ప్రతి వర్గం వారు గోల పెట్టడము , హక్కుల కోసం పోరాడడమే కానీ, ఎవ్వరూ, ఎప్పుడూ తమ తమ బాధ్యతలు ఇవీ అని అనుకోవడం , అవి చెయ్యాలని పూనుకోవడం - చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తూ  వుంది .

యిప్పుడు మోడీ గారు స్వచ్ఛ  భారత్ వొక ఉద్యమం లాగా ప్రజల ముందుకు తీసుకు వచ్చారు. యిది మెల్ల మెల్లగా , ప్రజల మనస్సులో నాటుకుంటూ వుంది.  చెప్ప వలసిన వాళ్ళు , చెప్ప వలసిన విధంగా , సున్నితంగా , మనసును తాకే విధంగా చెబితే , చాలా మంది  వొప్పుకుంటారు;  పాటిస్తారు . దాదాపు 80 శాతం మందిని  మంచి మాటలతోనే  మార్చొచ్చు . 

నాయకుడుగా వున్నా వాడు , గాంధీ లాగా , రామకృష్ణ పరమహంస లాగా - తానూ చేసి , యిలా మనం చేద్దాం రండి - అంటే ఎంతో మంది ముందుకు వస్తారు. 

'నేను చెబుతున్నాను - మీరు చెయ్యండి' అంటే - అది ఉద్యమం లాగా వుండదు. ప్రజలు ప్రభావితులు కారు. ముందుకు రారు . ఆ.. మునిసిపాలిటీ  లో, జీతాలు తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కదా ఈ పని చెయ్యాలి అనే వాళ్ళు వున్నారు యిప్పుడు కూడా. 66 ఏళ్ళు మరి అలాగే గడిచింది కదా . దేశంలో ఎక్కడ చూసినా కుళ్ళు , కంపూ - తప్ప మరొకటి లేదు . 

చిన్న వుదాహరణ - మీరు కోలకాతా నుండి చెన్నై వస్తున్నారనుకోండి . విజయవాడ ప్రాంతంలో, రాత్రి పడుకున్నారు. నిద్రలో వున్నప్పుడు , ఎక్కడో వొక చోట మహా కంపు కొట్టి, భరించ లేక మీరు లేస్తారు. మీరు పై బెర్తులో వున్నా, చీకట్లో మరేం కనిపించకున్నా , మీకు అర్థమై పోతుంది , చెన్నై దగ్గరికి వచ్చేశామని . ఈ మధ్య కాస్త పరవాలేదు కానీ ముందు చాలా దుర్వాసనగా వుండేది. యిది బాగు చెయ్యాలనుకుంటే , చెయ్యొచ్చు . చెయ్యాలని అనుకోవాలి . 60 ఏళ్ళు అనుకోలేదు . యిప్పుడూ యింకా లేదు . 

గంగ - ఆర్థికంగానూ , సామాజికం గానూ , సాంస్కృతికం గానూ - అన్ని విధాలా మనకు ముఖ్యమైన నది . స్వాతంత్ర్యం  వచ్చే వరకూ బాగానే వుండేది . ఆ తరువాత, మన నిర్లక్ష్యం కారణంగా అన్ని రకాలా కలుష పూరితంగా మారింది.  ఎన్నో దేశాల్లో, ఎన్నో నదులు - స్వచ్చంగా మార్చ బడ్డాయి. మన దేశంలో పాలకులు అనుకోలేదు . అంతే . యిప్పుడు మోడీ గారు అనుకున్నారు; అన్నారు; చాలా మంది చేత అనిపించారు.  యిప్పుడు, చుట్టూ వున్న వారి చేత - ఆ ప్రయత్నాలు తీవ్రతరం  చేయిస్తున్నారు. 

వూడవాలంటే - మొదట మోడీ గారు వూడిచి తరువాత - యిలా చెయ్యండి - అంటారు . అలాగే - గంగ విషయంలో కూడా తన స్వ ప్రయత్నం చేసి , యిక మీరు చెయ్యండి అంటారు . అన్ని విషయాల్లోనూ అంతే. 

యిప్పుడు మరో చిన్న (పెద్ద) విషయం చూద్దాం . మోడీ గారు సరే . కానీ - సంఘ్  పరివార్  లో వున్న VHP,  హిందూ మహాసభ లాంటి వారికి మోడీ గారి చిత్త శుద్ధి , కార్య దీక్ష లేదు . మిగతా మతాల వారు హిందువులను మతం మార్చేస్తున్నారు , మార్చేస్తున్నారు , వీరిని మనం మళ్ళీ మన మతం లోకి తీసుకు రావాలి, ఎలాగోలా - అన్న తపనే గానీ, వున్న వారు ఎందుకు వెళ్లి పోతున్నారు - అన్న ఆలోచన కొంత కూడా లేదు.  ఆ ఎందుకు అన్న విషయం - యిప్పుడు కాస్త చూద్దాం .

మన మత  గురువులలో ఆది శంకరాచార్యుల  వారికి  విశిష్ట స్థానం వుంది అని మనకు తెలుసు .  ఆయన అతి చిన్న వయసులో చెప్పిన నిర్వాణ షట్కం ఎంత గొప్ప  భావాలతో వుంటుందో, చదివితే మనకు చాలా ఆశ్చర్యంగా వుంటుంది . మన సంస్కృతి , మన మతం ఏమిటో - ఆ ఆరు 'శ్లోకాల మాల' అర్థం చేసుకుంటే చాలు; మనకు నిజమైన జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది . అందులో ఆయన, నాకు  మృత్యువు కానీ, మృత్యు భయం కానీ , జాతి భేదాలు కానీ లేవుగాక లేవు అన్నారు .  

జాతులే లేవని కాదు - అవి  గుణాన్ని బట్టి , చేసే పని బట్టి అని; జన్మ వలన కాదని శ్రీ కృష్ణుడే  అన్నాడు .  పనిని బట్టి వచ్చిన జాతి భేదాల్ని కూడా నేను చూడ వలసిన అవసరం లేదు - అన్నాడు శంకరుడు . ఆ తరువాత - సాక్షాత్  శివుడే కాశీలో తన్ను అంటరానితనం  పాటిస్తున్నావు సుమా - అని మందలించి, తన తప్పు దిద్దినట్టు, ఆయన చెప్పుకున్నాడు . శంకరులు చెప్పినా, రామానుజులు చెప్పినా - మనం మాత్రం త్వరగా మారడం లేదు . 

ఆ తర్వాత వచ్చిన వారు ఎంతో గొప్ప  వారే అయినా - శంకరులు చెప్పిన ఈ మూల సూత్రాలను, తమ మఠాల్లోనూ , దేవాలయాల్లోనూ పెద్దగా అమలు చెయ్య లేదు . ఇది వారు అనుకుంటే  వొక్క రోజులో మార్చొచ్చు . మారిస్తే, ఏ హిందువూ , మరో మతానికి వెళ్ళ  వలసిన అవసరమే వుండదు . వెళ్ళరు . హైందవ సమాజంలో వున్న ఈ వొక్క విషయం సరి దిద్దుకుంటే , మనం ఎంతో ముందుకు వెళ్ళ వచ్చు. యిది ఎవరు చేస్తారు ? ఎప్పుడు చేస్తారు ? 

మోడీ గారు చేస్తారా ? VHP , RSS , మరెవరైనా చేస్తారా ? మన మఠాధిపతులు చేస్తారా ? మరెవరైనా గురువులు చేస్తారా ? ఎందరో మహానుభావులు ; ఈ మహత్కార్యానికి ముందు నిలిచి ఎవరైనా చెయ్యచ్చు . అందరూ కలిసి చెయ్యొచ్చు .  యిది జరగాలి . గంగ పవిత్ర గంగగా మారుతూ వున్న సమయం లో, యిదీ జరిగి పొతే  ఎంత బాగుంటుంది !

నేను - నా చేత అయ్యే పని ఏదో చేస్తున్నాను . రాముడికి వుడత  చేసిన సహాయం లాగా .  సేవాలయ అనే ఆశ్రమం లో - అనాథ పిల్లలకూ, అనాథలు లాంటి లాంటి వృద్దులకూ - ప్రతి సంవత్సరమూ నేను చెయ్య గలిగినంత ధన సహాయం చేస్తూ వచ్చాను. 2014 నుండి మరో రకంగా చేద్దామని, యిద్దరు పిల్లల చదువు కు - 1 నుండి 12 వ తరగతి వరకు - అయ్యే పూర్తి ఖర్చు నేనే వారికి యిచ్చాను (1.7 లక్షలు ). యిక ముందు కూడా, నా శక్తి వున్న మేరకు, ప్రతి సంవత్సరమూ  వొకరో, ఇద్దరో పిల్లలకు చదువు పూర్తి ఖర్చు యివ్వాలని ఆశ , ఆశయం . దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే అంత కంటే ఎక్కువే చేస్తాను . 

ఏదో చిన్న తపన నాలోనూ వుంది - నేను ఎవరి కళ్ళలో సంతోషం నింప గలను; ఎవరి కన్నీళ్లు తుడవగలను - అని . అది నన్ను ముందుకు నడిపిస్తుంది - యిక ముందు కూడా . 

నాకు తెలుసు. మన దేశంలో - ఎంతో మంది  డబ్బు వున్న వారు, ఎంతో, ఎంతో చేస్తున్నారు - విప్రో యజమాని ప్రేమ్జీ లాగా . మరెంతో మంది , ముఖ్యంగా, రాజకీయాల్లో వున్న వారు , అక్రమార్కులు గా ఉన్నారే తప్ప - ఏమీ చెయ్యడం లేదు . సరే . వారిని వదిలి పెట్టి , మనం అనుకుంటే, మనం చెయ్య గలిగింది చేస్తే ,  ఎంతో కొంత దేశం బాగు పడుతుంది కదా . 

ఇదొక్కటే కాదు . మనం మరెన్నో చెయ్యొచ్చు . నేను చేస్తున్న మరి కొన్ని పనులు మరో సారి మీతో పంచుకుంటా . 


మనం సంపాదించేదేదీ మన వెనుక రాదు ; మనం యిచ్చేదే  మనతో వస్తుందని , ఉపనిషత్తులు, గీత అన్నీ ఘోషిస్తున్నాయి .

మనం సంతోషంగా వుండి , మరో పది మంది సంతోషానికి కారణమైతే - అదే మన సంస్కృతి ఆశయం, లక్ష్యం. మన జీవన సాఫల్యం కూడా అందులోనే వుంది. 

సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు అంటే అదే. మన బాధ్యతా నిర్వహణ అంటే కూడా అదే కదా .  

సరే . మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు తప్పకుండా చెప్పండి . సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను . 

సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు

= మీ 

వుప్పలధడియం విజయమోహన్ 

మేము యిప్పటికి చదివిస్తున్న యిద్దరు పిల్లలు

1 వ్యాఖ్య:

  1. మాస్టారూ, మీరు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు!భవిష్యత్తులో నా పరిస్థితి మెరుగు పడీతే నేను కూడా చేస్తాను.అస్ప్ర్స్యతకి సంబంధించి మీకు వున్న అభిప్రాయాలే వున్నాయి.మీరు శాంతమూర్తులు గనక బాధ వెళ్లబోసుకున్నారు.నాకైతే దుస్సహమైన కోపం తన్నుకు వస్తున్నది!ఒక వైపున మతం ప్రమాదంలో పడింది,హిందువుల జనాభా తగ్గిపోయింది అని అంకెలు చూసి హైరానా పడటం,వెళ్ళినవాళ్ళు కేవలం డబ్బును చూసే వెళ్ళారని మరో గొడవ రేపెట్టి అసలు సమస్యని మాత్రం ఇంకా ముదరబెట్టేస్తున్నారు, మూర్ఖులు?

    నేని ఇవ్వాళ్టి లెక్కలతో అగ్ర కులం వాణ్నే అయినా నాకు ఈ అసమానతలు నచ్చడం లేదు!ఈ ఒక్కటీ యెదటివాళ్ళు తప్పు పట్టేతందుకు తప్ప యేమాత్రం వుపయోగం లేకుండా వుంటే దాన్ని వొదిలించుకుంటే హిందూధర్మమే నాశనమవుతుందన్నంతగా యేడుస్తున్నారు,యెందుకో?

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు